Årets lokala utvecklingsgrupp i Sverige 2005

Kinnarumma byalag –

Årets lokala utvecklingsgrupp i Sverige 2005

Folkrörelserådets Hela Sverige ska leva utmärkelsekommitté har idag utsett Kinnarumma byalag, Borås kommun till Årets Lokala Utvecklingsgrupp 2005 med följande motivering:

” I Kinnarumma byalag ser man utmaningar och möjligheter i stället för problem. Det har byalaget visat under den korta tid det verkat. Med sina 450 medlemmar, nästan hela bygden, har byalaget skapat ett samarbete mellan de tidigare föreningarna i byn, människorna, kommundelen, näringslivet och omvärlden genom andra byalag, nätverksgrupper och andra samorganisationer.”

Byn har fått en naturlig samlingsplats i det av byn övertagna församlingshemmet som nu inhyser konstgrupp, ungdomsgård, tjejgrupp, discjockeystudiecirklar, motorcykelgrupp, LAN-kvällar och pubkvällar med mera.

Konkreta resultat av byalagets arbete är:
– Byborna har gått samman och fått en naturlig mötesplats i byn
– Ungdomarna har fått en meningsfull sysselsättning i ungdomsgården
– Samarbetet mellan näringsliv, föreningar, bybor och kommun har utvecklats och stadfästs
– Kinnarumma har fått en stark organisation som kan agera för byns intressen i samhälleliga och infrastrukturella frågor
– Kinnarumma har hamnat på kartan genom frekvent uppmärksamhet i olika media.
www.kinnarumma.com


Kontakta oss:

Kinnarumma byalag: Anders Kihl: tel 033-10 86 42, 070-535 60 88,

e-post:anders.kihl@boras.se

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva:

Eva Johansson, mobil 070-227 30 85, e-post: eva@joarsbo.com
Ulrik Strömberg, tel 08-24 13 50, e-post:ulrik.stromberg@bygde.net


I Utmärkelsekommittén ingår Folkrörelserådets Åke Edin, ordförande, Eva Johansson vice ordförande samt f d talmannen i Sveriges Riksdag och författaren Thage G Peterson. Kinnarumma byalag inbjuds att presentera sitt arbete under Folkrörelserådets höstmöte den 24 november 2005 samt vid Landsbygdsriksdagen i Sjuhärad den 31 mars – 2 april 2006. Vid höstmötet överlämnas utmärkelsen samt en prischeck på 10.000 kr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *