Kinnarumma skolaKinnarummaskolan, vid Häggåns dalgång, 1,5 mil söder om Borås, är en skola med naturprofil. I nära anslutning till skolan har vi en skolskog med uteklassrum och vindskydd. På skolgården har personal, föräldrar och elever anlagt ett arboretum. I skolträdgården finns odlingsbassänger och växthus där eleverna har sina odlingar. Skolans personal organiserar arbetet i ett väl fungerande arbetslag med ansvar för utveckling och lärande hos elever från förskoleklass till år 5. Under hela skoldagen är all personal tillgänglig för eleverna. Ett mål är att skapa en lärande miljö, där eleverna känner sig delaktiga och medverkar till sin utveckling.


Kinnarummaskolan är en enparallellig skola med ca.100 barn/elever i förskola, förskoleklass till år 5. Fritidshemmet Falken och förskolan Falkungen är beläget i en del av skolbyggnaden. På Kinnarummaskolan/ Falken arbetar 10 pedagoger, bespisningspersonal, lokalvårdare och vaktmästare.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *