Så här skriver NE om Kinnarumma:

Så här skriver NE om Kinnarumma:
Kinnarumma, församling i Göteborgs stift, Borås Stad, Västergötland (Västra Götalands län); 4.692 inv. (2004). K. består av två smala dalbygder längs Häggån och Viskan omgivna av glesbebygd skogsmark.

Kända fornlämningar är några stenåldersboplatser vid Frisjön samt ett fåtal spridda gravar av bronsålderstyp. Bygden har vuxit fram under medeltiden.

Kyrkan av sten med torn och smalare kor stod färdig 1940 efter Sigfrid Ericsons ritningar. Den är uppförd på den medeltida kyrkplatsen. K:s gamla kyrka av trä med smalare kor härrör troligen från 1600-talet. Den revs 1912 och flyttades till Ramnaparken i Borås och ingår nu i Borås museum. Vid flyttningen påträffades ett flertal plankor från en stavkyrka från 1130-talet. 1600-talskyrkan ersattes av en stenkyrka, uppförd 1904–07 efter A.C. Petersons ritningar. Den visade sig dock vara tekniskt undermålig, varför den revs 1943.

–Ortnamnet (1361 i Kindarum, avser kyrkbyn) kan i förleden innehålla genitiv av häradsnamnet Kind eller en därtill bildad inbyggarbeteckning och i efterleden rum ‘öppen plats’ eller rem som beteckning för en höjd.

Kinnarumma, tätort i Borås Stad, Västergötland (Västra Götalands län), 16 km s. om Borås; 268 inv. (2000). K. är bostadsort med viss textilindustri. Pendling till Borås förekommer.

(Källa:Nationalencyklopedin 2004-10-22)

1 comment for “Så här skriver NE om Kinnarumma:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *