Årsmöte 24/2 i Lundskullegården

NÄR:

24 februari, 2013 @ 18:00 – 18:30
VAR:
Lundskullegården
KONTAKT:
Styrelsen

 

Dags för det årliga årsmötet i Kinnarumma byalag
Dagordning
§1. 

Mötets öppnande.

§2.

Fastställande av föreningsstämmans utlysande och behörighet.

§3.

Val av mötesordförande.

§4.

Val av mötessekreterare.

Val av justerare/rösträknare (2st).

§5.

§6.

Verksamhetsberättelse för 2012.

§7.

Ekonomisk berättelse för 2012.

§8.

Revisorernas berättelse för 2012.

§9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§10. Val av styrelseledamöten.

§11. Val av revisorer och revisorsuppleanter.

§12. Val av 2 ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets årsstämma.

§13. Val av valberedning.

§14. Budget och verksamhetsplan för 2013.

§15. Årsavgift för 2013.

§16. Övriga frågor.

§17. Mötets avslutande.

Välkomna!

Styrelsen Kinnarumma Byalag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *