Årsmöte 26 februari

Årsmöte 26 februari
Lundskullegården
Den 26 februari kl 18.00 är det årsmöte för kinnarumma byalag

OBS, uppdaterad dagordning!

 

Dagordning för

Kinnarumma Byalags Årstämma

2012-02-26 klockan 18.00

i Lundskullegården

§1.                Mötets öppnande.

 

§2.                Fastställande av föreningsstämmans utlysande och behörighet.

 

§3.                Val av mötesordförande.

 

§4.                Val av mötessekreterare.

 

§5.                Val av justerare/rösträknare (2st).

 

§6.                Verksamhetsberättelse för 2011.

 

§7.                Ekonomisk berättelse för 2011.

 

§8.                Revisorernas berättelse för 2011.

 

§9.                Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§10.              Val av ordförande för föreningen.

 

§11.              Val av styrelseledamöten.

§12.              Val av revisorer och revisorsuppleanter.

 

§13.              Val av 2 ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets årsstämma.

 

§14.              Val av valberedning.

 

§15.              Budget och verksamhetsplan för 2012.

 

§16.              Årsavgift för 2012.

 

§17.              Övriga frågor.

 

§18.              Mötets avslutande.

 

Styrelsen Kinnarumma Byalag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *