Protokoll framtidsmöte

 

 

Protokoll för Framtidsmöte

2012-02-05 klockan 19.00

i Lundskullegården

Närvarande: Se separat lista.

§1                 Mötet öppnades av Johan Gregow.

 

§2                 Dagordning godkännes.

 

§3                 Val av mötessekreterare Hanna Hermansson och till justerare Magnus Larsson.

 

§4                   Presentation av byns föreningar

–        Byalaget

Pär-Anders Sköld presenterar byalagets verksamhet, bla. Onsdagspromenader,                       Pubaftnar, LAN, Kinnarummadagen, Halloweendisco, Julfirande och Almanackan.                       Årsmöte 26 februari kl. 18.00 i Lundskullegården.

–        Kinnarumma IF

                      Representant från föreningen är Christer Benjaminsson. Verksamheten idag               består av gymnastik samt herrinnebandy, detta ger inte tillräckligt med inkomster                      och de har stora problem att driva deras fastighet Häggåstugan. Planen är att sälja              fastigheten och öppen förfrågan om att ta över går ut till byns övriga föreningar.         Föreningen känner behov av föryngring. Årsmöte kommer äga rum i mars.

–        Föräldraföreningen

Linda Gregow och Lena Pedersen informerar om den föräldragrupp som startats         upp i syfte att marknadsföra och bygga upp ett nätverk kring vår skola. Man har fått               information om att elevunderlaget i skolan är dåligt, och frågan är hur länge kan                     man driva skolan under dessa förutsättningar. Tanken med föreningen är att dels                    arbeta med marknadsföring för att öka elevantalet men också jobba för att utveckla         skolgården exempelvis. Föreningen kommer vara en bra plattform om vi en dag står            där med ett konkret nedläggningshot.

–        Kinnarumma Fiber

Magnus Larsson informerar, initiativtagare till den ekonomisk förening som startas                nu i dagarna för att samla medlemmar till  att dra fiberkabel till alla hushåll i Kinnarumma . Mycket är fortfarande oklart innan föreningen kommit igång ordentligt då det är ett viss väg man måste gå innan man kan komma igång med projekteringen. Mer information finns på Kinnarummas hemsida och kommer uppdateras fortlöpande.

–        Kinnarumma Hembygdsförening

Ordförande Per-Arne Sjöblom representerar föreningen, han börjar med att poängtera att föreningen sträcker sig över ett större geografiskt område än vad namnet antyder, aktiva är även bosatta i Viskafors och Rydboholm. Dock är föreningens                  hjärta , Hembygdsgården i Flenstorp, beläget i Kinnarumma. Här finns 6 boulebanor som man kan hyra till en liten kostnad, man ordnar aktiviteter som stickkafé, melodikryss, våffelkafé och har även en lappteknikskurs. Föreningen känner som          många andra att det finns ett behov lite yngre krafter. Årsmöte är 20 februari 18.30 i Flenstorp.

–        Kinnarumma Naturskyddsföreningen.

Ordförande Lars Aspholmer informerar, samma gäller här att geografiska området                       sträcker sig även utanför Kinnarummas gränser upp mot Viskafors och Rydbolm,                       huvudsyssla är att arbeta med miljöfrågor och naturvård, värnar om Kinnarumma        och dess omnejds unika fauna, bland annat inventerar man årsvis flodpärlsmusslan         i Häggån. Han talar varm om de speciella backsipporna som växer i Storagårdens            backar, dit det även anordnas utflykter till.  När det gäller miljöfrågor jobbar man                      aktivt mot Sobacken och ser till att de följer regler och bestämmelser om               exempelvis stank från anläggningen. Årsmöte i maj.

–        Scouterna

Ledarna Klas Hägnestig och Elin Martinsson presenterade sin verksamhet.                       Scouterna träffas varje tisdag, vilket varit så i 20 år. Det har satsats på att marknadsföra   verksamheten även i Viskafors, detta gav positivt resultat och gjorde          att att medlemsantalet fördubblades. Syfte att lära barnen bli goda          samhällmedborgare och att arbeta för nykterhet. Barnen får jobba i patruller och   träna på olika saker, man även ordnar läger och övernattningar. Första fredagen i                     varje månad anordnas disco för barn i  3-6 klass. Årsmöte 14 februari.

–        Slokens Fiskeklubb

Pär-Anders Sköld berättar att klubben sysslar med fiske, främst i Frisjön men resor                       anordnas även till sjön Anten. De har ett flertal mästerskap på året, de största på          är de två Gösanätterna.Ordförande är Wictor Potazynski som förnärvarande är                       bortrest.

 

§5                 Hur kan vi fortsätta vara en livskraftig och attraktiv by?

                      Ordet är fritt!

                      När öppen diskussion inleddes kom dessa huvudpunkter upp.

  • Skolan: Klart är att det ligger i hela byns intresse att bevara skolan, både för barnen men i långa loppet också för att hålla byn levande och få inflyttning till byn. Risk finns att huspriser rasar om skolan skulle läggas ner. Tacksamhet riktas till de som nu startat föräldraföreningen så att vi står bättre rustade inför framtida utmaningar. Alva Hjärt från Fagerhult som månar mycket om Kinnarumma har efterforskat hur diskussionerna om Kinnarummaskolan ser ut i kommmunen och kan berätta att det finns ett förslag på tjänstemannanivå om  nedläggning men det har inte kommit upp på det politiska bordet ännu. Rektorerna för förskola och skola jobbar aktivt för att få utöka förskole och fritidsverksamheten för där finns ett stort intresse, barn står på kö men förskolan har inte möjlighet att ta emot dem. Här kan man se en stor möjllighet att även öka elevantalet på skolan då det blir naturligt att välja Kinnarummaskolan när  man gått i förskola där. Möte med rektorerna kommer ske inom snar framtid för att veta var föreningen skall lägga sin huvudtyngd.
  • Fastigheterna: Frågan väcktes: Är det rimligt för en liten by som Kinnarumma att med ideela krafter driva runt så många fastigheter som vi har? Vi har Lundskullegården, Häggåstugan, Ordenshuset och Flenstorp som alla dels har fasta utgifter men också stora underhållskostnader. Detta är en diskussion som får fortsatta föreningerna emellan.
  • Hyreslägenheter: När det började diskuteras hur in och utflyttningen ser ut i byn, kom man in på begränsade antalet hyreslägenheter som finns. De få som finns är alltid uthyrda, och det är svårt för äldre som kanske funderar på att sälja sina hus men inte flytta ifrån byn att få tag i en lägenhet. Förslag som kom upp är att starta en intresseförening på 10-15 personer som går ihop och pratar med Viskaforshem eller något annat fastighetsbolag som evenuellt kan vara villiga att bygga
  • Träffpunkter: Det belystes att de olika träffpunkter som finns i byn, exempelvis hobbycaféet i Ordenshuset, de olika kaféer hembygdsföreningen anordnar, byalagets pubaftnar m.m alla är viktiga för att fortsätta hålla byn och dess historia levande samt öka gemenskap och trygghetskänslan.
  • Cykelförbindelse Kinnarumma/Viskafors: Vägen mellan Kinnarumma och Viskafors är direkt olämpligt att vistas på som gående eller cyklist. Nu när bussarna slutat gå dagtid känns det ännu mer angeläget med en cykel och gångbana som förbinder samhällerna. Det har skickats in förslag vid flertalet tillfällen tidigare men utan reslutat. Beslut tas att ta nya krafttag mot detta och att alla byns föreningar samverkar gemensamt för detta mål.
  • Samarbete: Syftet med att byalaget bjöd in mötet var att se hur man öka samarbetet föreningarna emellan och belysa behovet av engegemang, att sitta i respektive styrelse och kämpa för sin existens och inte ha någon dialog med övriga föreningar är inte hållbart i längden. Det är också så att det upplevs att kommunen gör sina satsningar runt stadskärnan och centraliseringen blir allt större. För att de små samhällerna skall överleva krävs ideelt engagemang och att vi samarbetar för att stärka och behålla våra rättigheter. Beslut tas att vi kommer anordna möten med representanter från respektive förening med syfte att öka just samarbetet och diskutera allmänna frågor som ligger i byns intresse.

                     

§6                 Övrigt

Kontaktlista upprättades för de olika föreningarnas representanter.

 

§7                 Mötet avslutades.

 

Hanna Hermansson,                                                                                                                                               Magnus Larsson, justerare

sekreterare Kinnarumma Byalag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *