Årsmöte 21 feb

Årsmöte 21 feb
Lundskullegården
Kom o diskutera byn/byalagets framtid.

Årsmöte måndag den 21 februari
Måndagen den 21 februari kl 18.00 är det årsmöte för alla medlemmar i Lundskullegården.

Kaffe och fika.

Dagordning:

§1.            Mötets öppnande.
§2.            Fastställande av föreningsstämmans utlysande och behörighet.
§3.            Val av mötesordförande.
§4.            Val av mötessekreterare.
§5.            Val av justerare/rösträknare (2st).
§6.            Verksamhetsberättelse för 2010.
§7.            Ekonomisk berättelse för 2010.
§8.            Revisorernas berättelse för 2010.
§9.            Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§10.          Val av styrelseledamöter.
§11.          Val av revisorer och revisorsuppleanter.
§12.          Val av 2 ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets årsstämma.
§13.          Val av valberedning.
§14.          Budget och verksamhetsplan för 2011.
§15.          Årsavgift för 2011.
§16.          Övriga frågor.
§17.          Mötets avslutande.

Välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *