Renovering av Lundskullegården

Just nu håller vi på med att renovera lundskullegårdens Entré.

Ny HWC och vanligt WC
Ny dusch!

Helt ny entre!

Vill du hjälpa till?
Hör av dig! 🙂

Kommentera