KINNARUMMA BYALAG« | »

Protokoll framtidsmöte

 

 

Protokoll för Framtidsmöte

2012-02-05 klockan 19.00

i Lundskullegården

Närvarande: Se separat lista.

§1                 Mötet öppnades av Johan Gregow.

 

§2                 Dagordning godkännes.

 

§3                 Val av mötessekreterare Hanna Hermansson och till justerare Magnus Larsson.

 

§4                   Presentation av byns föreningar

–        Byalaget

Pär-Anders Sköld presenterar byalagets verksamhet, bla. Onsdagspromenader,                       Pubaftnar, LAN, Kinnarummadagen, Halloweendisco, Julfirande och Almanackan.                       Årsmöte 26 februari kl. 18.00 i Lundskullegården.

–        Kinnarumma IF

                      Representant från föreningen är Christer Benjaminsson. Verksamheten idag               består av gymnastik samt herrinnebandy, detta ger inte tillräckligt med inkomster                      och de har stora problem att driva deras fastighet Häggåstugan. Planen är att sälja              fastigheten och öppen förfrågan om att ta över går ut till byns övriga föreningar.         Föreningen känner behov av föryngring. Årsmöte kommer äga rum i mars.

–        Föräldraföreningen

Linda Gregow och Lena Pedersen informerar om den föräldragrupp som startats         upp i syfte att marknadsföra och bygga upp ett nätverk kring vår skola. Man har fått               information om att elevunderlaget i skolan är dåligt, och frågan är hur länge kan                     man driva skolan under dessa förutsättningar. Tanken med föreningen är att dels                    arbeta med marknadsföring för att öka elevantalet men också jobba för att utveckla         skolgården exempelvis. Föreningen kommer vara en bra plattform om vi en dag står            där med ett konkret nedläggningshot.

–        Kinnarumma Fiber

Magnus Larsson informerar, initiativtagare till den ekonomisk förening som startas                nu i dagarna för att samla medlemmar till  att dra fiberkabel till alla hushåll i Kinnarumma . Mycket är fortfarande oklart innan föreningen kommit igång ordentligt då det är ett viss väg man måste gå innan man kan komma igång med projekteringen. Mer information finns på Kinnarummas hemsida och kommer uppdateras fortlöpande.

–        Kinnarumma Hembygdsförening

Ordförande Per-Arne Sjöblom representerar föreningen, han börjar med att poängtera att föreningen sträcker sig över ett större geografiskt område än vad namnet antyder, aktiva är även bosatta i Viskafors och Rydboholm. Dock är föreningens                  hjärta , Hembygdsgården i Flenstorp, beläget i Kinnarumma. Här finns 6 boulebanor som man kan hyra till en liten kostnad, man ordnar aktiviteter som stickkafé, melodikryss, våffelkafé och har även en lappteknikskurs. Föreningen känner som          många andra att det finns ett behov lite yngre krafter. Årsmöte är 20 februari 18.30 i Flenstorp.

–        Kinnarumma Naturskyddsföreningen.

Ordförande Lars Aspholmer informerar, samma gäller här att geografiska området                       sträcker sig även utanför Kinnarummas gränser upp mot Viskafors och Rydbolm,                       huvudsyssla är att arbeta med miljöfrågor och naturvård, värnar om Kinnarumma        och dess omnejds unika fauna, bland annat inventerar man årsvis flodpärlsmusslan         i Häggån. Han talar varm om de speciella backsipporna som växer i Storagårdens            backar, dit det även anordnas utflykter till.  När det gäller miljöfrågor jobbar man                      aktivt mot Sobacken och ser till att de följer regler och bestämmelser om               exempelvis stank från anläggningen. Årsmöte i maj.

–        Scouterna

Ledarna Klas Hägnestig och Elin Martinsson presenterade sin verksamhet.                       Scouterna träffas varje tisdag, vilket varit så i 20 år. Det har satsats på att marknadsföra   verksamheten även i Viskafors, detta gav positivt resultat och gjorde          att att medlemsantalet fördubblades. Syfte att lära barnen bli goda          samhällmedborgare och att arbeta för nykterhet. Barnen får jobba i patruller och   träna på olika saker, man även ordnar läger och övernattningar. Första fredagen i                     varje månad anordnas disco för barn i  3-6 klass. Årsmöte 14 februari.

–        Slokens Fiskeklubb

Pär-Anders Sköld berättar att klubben sysslar med fiske, främst i Frisjön men resor                       anordnas även till sjön Anten. De har ett flertal mästerskap på året, de största på          är de två Gösanätterna.Ordförande är Wictor Potazynski som förnärvarande är                       bortrest.

 

§5                 Hur kan vi fortsätta vara en livskraftig och attraktiv by?

                      Ordet är fritt!

                      När öppen diskussion inleddes kom dessa huvudpunkter upp.

                     

§6                 Övrigt

Kontaktlista upprättades för de olika föreningarnas representanter.

 

§7                 Mötet avslutades.

 

Hanna Hermansson,                                                                                                                                               Magnus Larsson, justerare

sekreterare Kinnarumma Byalag

Gilla

Posted by on 7 februari, 2012.

Categories: Okategoriserade

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Senaste inläggen


Sidor%d bloggare gillar detta: