Medlemsmöte 20/9

Medlemsmöte för Kinnarumma byalag i Lundskullegården. Kl 19.00. Fika. 20 sep.

 .

.

.

.

Dagordning för medlemsmöte

2010-09-20 klockan 19.00

i Lundskullegården

§1.                Mötet öppnas

§2.                Fastställande av dagordning

§3.                Val av mötessekreterare

§4.                Val av justerare

§5.                Ekonomi

§6.                Verksamhet

§7.                Övrigt

§8.                Mötet avslutas

Hjärtligt välkomna!

Kommentera